Yrkesskadeforsikring, jobbreiseforsikring og tjenestepensjon

Som arbeidsgiver plikter du å tegne yrkesskadeforsikring for dine ansatte. Du bør også tegne en jobb- /tjenestereiseforsikring som dekker den ansatte på jobbreiser. De fleste arbeidsgivere plikter også å tegne en tjenestepensjonsordning for sine ansatte.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn

Logg inn, begrenset tilgang