HMS

Rutiner for HMS behøver ikke være særlig omfattende for små bedrifter med liten risiko for brann, forurensning, arbeidsulykker osv. Simployer har et rabattert tilbud på HMS-håndbok til Advokatforeningens medlemmer.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn

Logg inn, begrenset tilgang