Veiledning for prinsipal og advokatfullmektig

Som prinsipal har du en veiledningsplikt overfor advokatfullmektigen og du har ansvaret for at advokatfullmektigen får en forsvarlig opplæring og oppfølging. Veiledningsplikten gjelder alle sider ved advokatfullmektigens arbeid. Advokatforeningen har utarbeidet en veiledning for prinsipalen og advokatfullmektigen.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn

Logg inn, begrenset tilgang