Eiendeler og verdifastsettelse

Man kan velge å avvikle advokatpraksisen ved nedleggelse eller ved salg. I begge tilfeller oppstår spørsmål om det er verdier i virksomheten, i så fall hvilke og om det er mulig å få økonomiske fordeler ut av disse.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn

Logg inn, begrenset tilgang