Avvikling av advokatvirksomhet

Avslutte eller overføre saker, klientene, oppbevaringsplikt og -tid for saksarkivet, forsikring og etterdekning, regnskapet, melde opphør, slette ENKP og selskap, medlemskap i Advokatforeningen, arbeid og tittel som pensjonert advokat.