Tittelbruk som pensjonert advokat

Det er først når en person som har advokatbevilling stiller sikkerhet etter domstolloven at vedkommende kan benytte tittelen «advokat».

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn

Logg inn, begrenset tilgang