Oppbevaringsplikt for regnskapet

Du må oppfylle plikten i bokføringsloven til oppbevaring av regnskapsdokumenter også etter at advokatvirksomheten er avviklet.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn

Logg inn, begrenset tilgang