Oppbevaringsplikt og oppbevaringstid for saksarkivet

Normalt vil hensynet til klientens interesser tilsi at du som advokat oppbevarer saksdokumentene på betryggende vis også etter avviklingen.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn

Logg inn, begrenset tilgang