Gjennomføring av den virksomhetsinnrettede risikovurderingen etter hvitvaskingsloven § 7

Her kan du lese hvordan den virksomhetsinnrettede risikovurderingen av advokatvirksomheten kan gjennomføres.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn

Logg inn, begrenset tilgang