Interne hvitvaskingsrutiner

Hvitvaskingsloven § 8 krever at rapporteringspliktige advokatforetak har utarbeidet rutiner for å sikre at virksomheten håndterer identifisert risiko og oppfyller sine plikter etter loven.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn

Logg inn, begrenset tilgang