Forhold som kan innebære risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering

Både ved den virksomhetsinnrettede risikovurderingen og ved vurderingen av den enkelte klient og oppdrag eller transaksjon må advokaten kjenne til hvilke forhold som medfører risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering. Her redegjøres det for relevante momenter som kan trekkes inn i vurderingen.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn

Logg inn, begrenset tilgang