Undersøkelses- og rapporteringsplikten

Dersom advokaten avdekker forhold som kan indikere at midler har tilknytning til hvitvasking eller terrorfinansiering, skal det foretas nærmere undersøkelser. Hvis undersøkelsene viser at det er forhold som gir grunnlag for mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering, skal Økokrim varsles om dette.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn

Logg inn, begrenset tilgang