Finanstilsynets retningslinjer for håndtering av off market salg

Salg av eiendom gjennom megler, uten ordinær annonsering og budrunde, kan utfordre tilliten til meglerens integritet og uavhengighet, særlig i de tilfellene hvor samme eiendom blir videresolgt til en vesentlig høyere pris kort tid etter.

Finanstilsynet har i et brev til eiendomsmeglingsbransjen gitt retningslinjer for eiendomsmeglingsforetakenes håndtering av formidlinger som ikke legges ut for salg i det åpne markedet. I brevet framgår det blant annet at eiendomsmegleren skal advare selgeren om at et off market-salg må antas å gi selgeren en dårligere pris enn hvis eiendommen hadde blitt lagt åpent ut i markedet. Finanstilsynet skriver også at eiendomsmeglingsforetakene kun i begrenset grad vil kunne ta på seg et videresalgsoppdrag etter å ha formidlet en eiendom off market.