Eiendomsmegling

Vilkår for oppstart, grensen mellom advokatvirksomhet og eiendomsmegling, behandling av klientmidler, opplysningsplikt ved oppgjørsoppdrag, plikter som oppgjørsansvarlig for nybygg, løsørelisten og hvitvaskingsregelverket ved eiendomsmegling.