Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en sosial støtteordning med formål å sikre nødvendig juridisk bistand. Praktiserende advokater har plikt til å orientere klientene om mulighetene for å søke fri rettshjelp i de tilfeller hvor klienten kan ha rett til slik bistand, jf. rettshjelploven § 2 andre ledd og regler for god advokatskikk pkt. 3.4.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn

Logg inn, begrenset tilgang