Økonomi

Klientkonto, driftskonto, skattetrekkskonto, regnskapsplikt, revisjonsplikt, budsjett, bokføring, 12 typiske feil og MVA.