Opplysningsplikt overfor skattemyndighetene for tredjeparts opplysninger om innskudd, utlån og renter mv.

Advokater har ikke opplysningsplikt for innestående midler på klientkonti som er et integrert ledd i vanlig advokatvirksomhet, men opplysningsplikten gjelder advokater som forvalter midler.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn

Logg inn, begrenset tilgang