Regnskapsplikt, revisjonsplikt og bokføringsplikt

Alle advokatvirksomheter uavhengig av selskapsform er fullt regnskaps- og revisjonspliktige og bokføringspliktige etter bokføringsloven.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn

Logg inn, begrenset tilgang