Klientkonto, driftskonto og skattetrekkskonto

Dersom du har klientmidler må du opprette klientkonto. Dersom du arbeider i eget enkeltpersonforetak skal ikke utbetalinger til deg fradragsføres og de vil ikke påvirke det skattbare resultatet.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn

Logg inn, begrenset tilgang