Rapportering av prisopplysninger til SSB

Noen advokatfirmaer/-virksomheter er av Statistisk sentralbyrå trukket ut til å innrapportere utfakturerte timepriser. Dersom opplysningene ikke blir sendt innen fristen vil advokatfirmaet/-virksomheten få tvangsmulkt.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn

Logg inn, begrenset tilgang