Unntak, fritak og tjenester som ikke er merverdiavgiftspliktige

Selv om merverdiavgiftsplikten for advokater er generell er det likevel enkelte former for tjenester som er unntatt fra eller fritatt for merverdiavgift.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn

Logg inn, begrenset tilgang