Plikten til å sende inn årsregnskap og egenerklæring

Som advokat plikter du å sende egenerklæring med revisoruttalelse til Tilsynsrådet og årsregnskap til Regnskapsregisteret innen 30. april hvert år.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn

Logg inn, begrenset tilgang