Viktige gjennomslag i foreslåtte endringer i straffeprosessloven

Advokatforeningen har fått viktige gjennomslag under Stortingets komitébehandling av lovforslaget knyttet til aktiv saksstyring i straffeprosessen, men er fortsatt skeptisk.

Les mer

Store lønnsforskjeller i advokatbransjen

Partnere og ansatte advokater i de 40 forretningsadvokatvirksomhetene med høyest omsetning, tjener langt mer enn snittet for advokatbransjen.

Les mer

Bistand ved dataangrep

Visste du at Advokatforeningens tilbud om profesjonsansvarsforsikring dekker bistand ved datakidnapping og andre dataangrep?

Les mer

Fristen for etterutdanning forlenget med ett år

Hovedstyret har vedtatt å forlenge inneværende etterutdanningsperiode med ett år. Perioden, som opprinnelig løp fra 1. januar 2019 til 31. desember 2023, avsluttes etter dette i stedet 31. desember 2024.

Les mer

Mangfold: Hvor står bransjen i dag?

Advokatforeningens mangfoldsutvalg og Yngre advokater i Oslo krets arrangerte debattmøte om mangfold i advokatbransjen i vår.

Les mer

Skeptisk til endring i straffeprosessloven

Jon Wessel-Aas inviterte Marius Dietrichson til Rett i sofaen for en prat om hvorfor Advokatforeningen er skeptiske til den nyeste proposisjonen om endring i straffeprosessloven.

Les mer

Opprop mot arrestasjon av russisk advokat

Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg har, sammen med flere europeiske organisasjoner, tatt initiativ til å signere et opprop der det protesteres mot russiske myndigheters rettslige skritt mot advokat Ivan Pavlov.

Les mer

Koronasertifikat: Forutsetter at det foretas grundige forholdsmessighets-vurderinger

Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas inviterte Vidar Strømme fra foreningens menneskerettighetsutvalg til en prat om foreningens høringssvar.

Les mer

Inkludert: Pioneren

Hvordan har egentlig bransjen forandret seg siden Susanne Munch Thore selv begynte som advokat?

Les mer