Nyhet

Fristen for etterutdanning forlenget med ett år

Hovedstyret har vedtatt å forlenge inneværende etterutdanningsperiode med ett år. Perioden, som opprinnelig løp fra 1. januar 2019 til 31. desember 2023, avsluttes etter dette i stedet 31. desember 2024.

På grunn av de negative virkningene pandemien har hatt for både kurstilbudet innen visse fagfelt og for mange advokaters situasjon, er inneværende etterutdanningsperiode forlenget med ett år.

Medlemmer av Advokatforeningen er pålagt å ta minst 80 timers etterutdanning over en femårsperiode. Vedtaket medfører at medlemmene nå får ett år ekstra på seg til å til å oppfylle timekravet i den inneværende perioden.

Hvordan fungerer etterutdanningsordningen?

Etterutdanningsordningen er et løfte til dine klienter; de skal vite at du holder deg ájour med rettsutviklingen. Betegnelsen MNA skal gi en ekstra trygghet for klientene. Derfor har Advokatforeningens representantskap satt et krav til alle medlemmer om å gjennomføre minst 80 etterutdanningstimer innenfor hver femårsperiode.

De fleste kurs innen juridiske emner med en varighet på minst 45 minutter, teller som etterutdanning. Dette gjelder blant annet kurs arrangert av Advokatforeningen, JUS og bedriftsinterne kurs. Merk at blant de 80 timene, må minst fem være i advokatetikk. I tillegg teller også visse kurs som har tilknytning advokatvirksomheten, men som ikke består av rettslige emner. Disse teller som ikke-juridiske kurs, og kan utgjøre inntil 25 timer av de 80 timene. I etterutdanningsreglene er det beskrevet hvilke temaer som er omfattet av dette.

Dersom du ikke har vært medlem av Advokatforeningen i hele etterutdanningsperioden, eller har hatt opphold i advokatvirksomheten i mer enn seks sammenhengende måneder på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon, reduseres timekravet tilsvarende, med fire timer per kvartal.

Du behøver ikke å søke om å få et kurs godkjent som etterutdanning. Ved periodens slutt vil du bli bedt om å erklære hvor mye etterutdanning du har tatt. Etter reglene som representantskapet har vedtatt, vil det kunne bli tatt stikkprøver for å kontrollere at oppgitt timeantall kan dokumenteres. Det er derfor viktig å ta vare på dokumentasjon som viser at du har deltatt på kurs. Dersom timekravet ikke er oppfylt ved periodens slutt, som er 31. desember 2024, plikter man å betale avgift fastsatt i etterutdanningsreglene.

Dersom du ønsker det, kan du registrere kursene dine på Min side for å holde oversikt. Kurs du har tatt gjennom JUS og Advokatforeningen blir uansett registrert der automatisk.

Les mer om etterutdanning her. 

Reglene om etterutdanning finner du her.