Forsvarerne varsler streik for bærekraftig rettshjelp

Det blir streik på straffesaksfeltet dersom den nye regjeringen ikke kommer Advokatforeningen i møte.

Les mer

Fullmektighåndboken – en praktisk tilnærming til forsvarerhverdagen

Fullmektighåndboken ble utarbeidet av Yngre forsvarere høsten 2021 som et faglig tilskudd til ferske forsvarere. Formålet med håndboken er å gi veiledning rundt mange av de faglige spørsmålene som oppstår tidlig i forsvarerkarrieren.

Les mer

De nominerte til Advokatforeningens talentpris 2021 er klare

Advokatforeningens talentpris er en årlig pris for advokatbransjen. Talentprisen skal gå til advokater som er gode rollemodeller i advokatbransjen. Prisen har to kategorier; årets prinsipal/leder, og årets advokatfullmektig.

Les mer

Rett i sofaen - Statsbudsjettet 2022 og Hurdalsplattformen

Jon Wessel-Aas og Merete Smith har satt seg ned i sofaen for å diskutere det siste statsbudsjettet og Hurdalsplattformen.

Les mer

Techtorget 2022 er utsatt på ubestemt tid

Arrangementet skulle avholdes 3.2.22, men må dessverre avlyses.

Les mer

Statsbudsjettet 2022: Rettsgebyret økes

Rettsgebyret økes til 1 223 kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett. Økningen er på 24 kroner, og i takt med forventet inflasjon.

Les mer

Tilsynsrådets veileder til hvitvaskingsregelverket er oppdatert

Tilsynsrådet har oppdatert sin veileder til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.

Les mer

Vil du være med i ett av våre utvalg?

Advokatforeningen har et stort antall aktive og dyktige tillitsvalgte, både lokalt i kretsene og i foreningens lovutvalg, disiplinærutvalg og andre sentrale utvalg. Vervene skal gå på omgang, og det er stadig behov for nye, gode kandidater.

Les mer

Statsbudsjettet 2022: Viktige satser og tall

Her har vi samlet lenker til en del viktige satser og tall i forslaget til statsbudsjett.

Les mer

Statsbudsjettet 2022: Forventer tilkoblingsmuligheter

Regjeringens forslag til statsbudsjett inneholder betydelige midler til digitaliseringsprosjekter i domstolene – landets advokater forventer at disse midlene bidrar til fortgang i arbeidet med å forbedre aktørportalen.

Les mer

Statsbudsjettet 2022: Ingen økning i reisefraværsgodtgjørelsen

Den avtroppende regjeringens manglende oppfølging av reisefraværsgodtgjørelsen bekymrer ifølge Advokatforeningen.

Les mer

Statsbudsjettet 2022: Inntektsgrensene opp – for første gang på 12 år

Inntektsgrensene har de siste år blitt kraftig kritisert for å være lave og ført til at veldig få har kvalifisert til behovsprøvd rettshjelp de siste årene. Økningen på 10 % i det foreslåtte statsbudsjettet er fortsatt for lav.

Les mer

Statsbudsjettet 2022: Styrkeforskjellen mellom staten og den lille mann i retten øker ytterligere

Regjeringens legger i sitt forslag til statsbudsjett for 2022 opp til at rettshjelpssatsen ikke justeres, og ønsker dermed en inntektsnedgang for advokater som tar saker for samfunnets mest utsatte grupper. Samtidig øker inntektene for advokater som...

Les mer

Ulik praktisering av vergeoppdraget

Bistandsadvokatutvalget hadde 27. september 2021 møte med Statens sivilrettsforvaltning som er sentral vergemålsmyndighet om ulik praktisering av vergemålsoppdraget i de forskjellige politidistrikt.

Les mer

Endringer i inntektskravet i familieinnvandringssaker

Den 1 oktober 2021 ble det gjort en endring i hva som er godkjent inntekt ved søknad om familieinnvandring.

Les mer

Inntektsgrensene for fri rettshjelp må økes

Advokatforeningens representantskap vedtok på møte 17. september 2021 en uttalelse der vi ber regjeringen om å øke inntektsgrensene for fri rettshjelp.

Les mer