Tilsynsrådets veileder til hvitvaskingsregelverket er oppdatert

Tilsynsrådet har oppdatert sin veileder til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.

Les mer

Ulik praktisering av vergeoppdraget

Bistandsadvokatutvalget hadde 27. september 2021 møte med Statens sivilrettsforvaltning som er sentral vergemålsmyndighet om ulik praktisering av vergemålsoppdraget i de forskjellige politidistrikt.

Les mer

Endringer i inntektskravet i familieinnvandringssaker

Den 1 oktober 2021 ble det gjort en endring i hva som er godkjent inntekt ved søknad om familieinnvandring.

Les mer