Advokatloven vedtatt

Stortinget har vedtatt advokatloven. En oppdatert og tydelig bransjelov med en samlet regulering, er dermed på plass.

Les mer

Domstolsreformen bør ikke reverseres

Les mer

Motstrid mellom advokaters og bankers plikter

Advokatforeningen og Finans Norge har laget en veileder til hvordan motstriden mellom advokaters taushetsplikt og bankers plikter etter hvitvaskingsloven kan løses i praksis.

Les mer

Feil i tvangsmiddelbruken i mindre narkotikasaker

Advokatforeningen har laget en mal for å kreve erstatning for uberettiget tvangsmiddelbruk i mindre narkotikasaker.

Les mer

Oppdaterte retningslinjer for store straffesaker

I 2021 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle foreta se på felles retningslinjer for behandlingen av store straffesaker i domstolene Arbeidsgruppens rapport er nå ferdigstilt.

Les mer

Advokatloven: Endringer i justiskomitéen

Stortingets justiskomité avga sin innstilling til advokatlov 5. april. Her er oversikten over endringene komitéen gjorde i regjeringens lovforslag.

Les mer