Nyhet

Sjekk ut vårens kurs

Dame foran PC:
Advokatforeningen arrangerer flere kurs i mars. Det er fortsatt mulig å melde seg på.

Utvalgte kurs med ledige plasser:

Onsdag 6. mars

kl. 17:00-19:00 Advokattjenester og merverdiavgift

EY-duoen, Kjetil Andersen og Magnus Helgesen, gjennomgår hvordan du håndterer mva. i advokatvirksomheten. 

Torsdag 7. mars

kl. 17:00-19:00 Advokatetikk i praksis

Med utgangspunkt i siste års disiplinærsaker vil advokatfullmektigene, Hannah Marion Salvador og Jenny Møller Sandborg, fra Advokatforeningens sekretariat belyse sentrale temaer innen advokatetikk.

Fredag 8. mars

kl. 08:00-09:00 Frokostkurs: Kvinner og pensjon

Bli med å feire den internasjonale kvinnedagen! Jurist og fagsjef i Formuesforvaltning Pensjonsrådgivning AS, Hilde Nordstoga, holder frokostkurs om kvinner og pensjon.

Tirsdag 12. mars

kl. 17:00-19:00 Offentlig salær

Advokat, Bendik Falch-Koslung, tar deg gjennom reglene for offentlig salær, herunder salærforskriften, stykkprisforskriften, bostedsforbehold og forsvareroppnevening på etterforskningsstadiet etter strprl. § 100 annet ledd.

Onsdag 13. mars

kl. 17:00-19:00 Oversikt over rettskildene

Få oversikt over ulike søketeknikker og innholdet i rettskildene. Daglig leder og gründeren bak «Norges digitale jusbibliotek», Susanne Mysen, viser deg hvordan.

Kretsene

De fleste kretsene arrangerer også årsmøter i disse dager, flere av kretsene arrangerer også kurs i forbindelse med årsmøtene.

Du får en fullstendig oversikt over alle kurs og årsmøter på vår Aktivitetskalender.