Nyhet

Slik kommer du i mål med etterutdanningen

Etterutdanningsperioden går ut 31. desember 2024. Hvis du ikke er helt i mål, og lurer på hvordan kravet kan oppfylles, gir vi deg noen tips.

1. Tell med det som telles kan!

Det er ikke bare Advokatforeningens og JUS sine kurs som teller som etterutdanning. For eksempel kan bedriftsinterne kurs, som innebærer juridisk ajourføring og fordypning eller advokatetikk, telle som etterutdanning. For at kurset skal kunne telle med, er det en forutsetning at det har en varighet på minst 45 minutter (som tilsvarer én etterutdanningstime). Husk at du må kunne dokumentere deltakelsen. Hva med å arrangere noen runder med kurs for dine kollegaer under lunsjen? Som foreleser får du dobbelt antall timer. 

2. Hold orden på tellingen!

Det er mange måter å holde orden på etterutdanningen på. På Min side har vi satt opp et system for deg, som det er frivillig å bruke. Her summeres timene dine, og du kan laste opp kursdokumentasjonen din. Kurs du har tatt hos JUS og Advokatforeningen blir automatisk registrert her, og da er det kanskje greit at du samler alt på et sted?

3. Få redusert timekravet ditt, dersom du kan!

Dersom du meldte deg inn i Advokatforeningen underveis i etterutdanningsperioden, blir selvsagt timekravet redusert tilsvarende. Dette skjer automatisk. Men dersom du har vært midlertidig borte fra stillingen som advokat eller advokatfullmektig underveis i perioden, er vi avhengige av at du gir beskjed om dette.

Ved dokumentert opphold i advokatvirksomheten på minimum seks sammenhengende måneder grunnet sykdom eller foreldrepermisjon, kan kravet bli forholdsmessig redusert med fire timer per kvartal.

Send beskjed i forkant av fraværet til eller i etterkant av fraværet til .

4. Legg en plan for hvilke kurs du vil ta

Utvalget i kurs for advokater vokser. Det kan være vanskelig å orientere seg. Men tar du en titt på JUS’ og Advokatforeningens kursprogram, er du langt på vei. Husk at mange av JUS sine kurs er tilgjengelige for deg akkurat når det passer deg via JUS Digital.

Les mer om kravet til etterutdanning

Les mer på jus.no om JUS Digital.

Her kan du lese reglene for etterutdanningsperiden 2019-2024

Advokatforeningens aktivitetskalender