Om Forsvarergruppen

I juni 2012 ble Forsvarergruppen av 1977 innlemmet som egen faggruppe i Advokatforeningen – under navnet Forsvarergruppen. Forsvarergruppen erstattet Advokatforeningens lovutvalg for straff- og straffeprosess.

Forsvarergruppens formål er å styrke siktedes rettsstilling, styrke forsvarerollen og styrke forsvarernes interesser. Forsvarergruppen er en aktiv høringsinstans - med eget høringsutvalg.

Bli medlem i forsvarergruppen

Kontingenten for medlemskap i Forsvarergruppen er den til enhver tid gjeldende rettshjelpssatsen.

Meld deg ut eller inn av Forsvarergruppen på Min side.

Les mer om kontingenten her.

- Den hete sommeren 1977

I artikkelen Den hete sommeren 1977 beskrives tilblivelsen av det som ble hetende Forsvarergruppen av 1977. Artikkelen er trykket i Forsvareren Alf Nordhus 70 år: Et debattskrift, utgitt i 1989 ved Universitetsforlaget.

Last ned artikkelen her (pdf)

Gjenforeningen med Advokatforeningen

Med bakgrunn i et felles ønske om å styrke forsvarerrollen og forsvarernes interesser ble Advokatforeningen og Forsvarergruppen av 1977 enige om at de to foreningene skulle gjenforenes i 2012.

Les protokoll om gjenforeningen mellom Forsvarergruppen og Advokatforeningen