Utvalget for advokatetikk

Utvalget for advokatetikk (frem til 20. januar 2023, etikkutvalget) er Advokatforeningens høringsutvalg for endringer i Regler for god advokatskikk, og skal utarbeide og ajourføre foreningens kommentarutgave til reglene.

Utvalget for advokatetikk skal også ta stilling til advokatetiske spørsmål som blir forelagt utvalget av hovedstyret, og kan gi råd til enkeltmedlemmer i spørsmål vedrørende anvendelsen av Regler for god advokatskikk. Utvalget gir ikke råd i saker som er, eller ventes å bli, brakt inn for disiplinærorganene eller domstolene.

Her kan du lese utvalgets mandat.

Her kan du lese utvalgets uttalelser.

Leder Stang, Trond Advokat Trond Stang AS
Medlem Fries, Unni Advokat Henjum AS
Medlem Gundersrud, Hanne Wikborg Rein Advokatfirma AS
Medlem Heimset, Sonja E. Bernt Harris Advokatfirma AS
Medlem Holm, Ingrid Maria Angell Advokatfirma AS
Medlem Lee, Yasue Rettshjelpsjuristen Yasue Lee
Medlem Lozic, Marijana Advokatfirmaet Marijana Lozic
Medlem Skjelbostad, Tonje Hovde Advokatfirmaet Legalis AS
Medlem Søndersrød, Vebjørn Advokatfirmaet Føyen AS
Sekretær Engh, Madeleine Den Norske Advokatforening