Finnmark krets

Leder Hoaas, Benedicte Advokatselskapet Hoaas AS
Medlem Jakola-Fjeld, Silje Sykehusinnkjøp HF