Hedmark krets

Leder Nordby, Emil Tømmerdal Advokatfirmaet Tømmerdal Nordby
Nestleder Van Der Eynden, André L. Advokatfirmaet Campbell & Co AS
Medlem Bogsti, Anborg Stange kommune
Medlem Mork, Anne Marit Advokatfirmaet Campbell & Co AS
Medlem Nilsen, Rune Myhre Advokatfirmaet Mageli DA
Varamedlem Bjørke, Inga Borud Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS