Midt-Hålogaland krets

Leder Myklebust, Knut-Inge Arthur Advokatkontoret 101 AS
Nestleder Østvik, Jon-Arne Advokatfirma Eurojuris Nord AS
Medlem Gustavsen, Thea Ekran Advokatfirmaet Wold AS
Medlem Mevik, Tore Advokathuset Harstad AS
Observatør Linaker, Hanne Advokatfirma Eurojuris Nord AS