Midt-Hålogaland krets

Leder Riibe-Stokland, Elise Advokatfirmaet Øraker AS
Nestleder Malm, Erling Kristoffersen Advokatfirmaet Malm AS
Medlem Mevik, Tore Advokathuset Harstad AS
Medlem Valaker, Sondre Loftheim Nordnorske entreprenørers serviceorganisasjon SA