Oppland krets

Nyhet

Rapporter fra årsmøtet for 2024

Årsmøtet for Oppland krets ble avholdt 13. mars 2024, i Lillehammer Microbryggeri sine lokaler.