Oppland krets

Leder Dolva, Nicolai Løland Advokatfirmaet Alver AS
Medlem Glæserud, Helle Pharo Advokatfirmaet Alver AS
Medlem Halvorsen, Espen Enger Advokatfirmaet Thallaug ANS
Medlem Herberg, Hans Mikkel Advokatfirma Lohne Krokeide AS
Medlem Ljoså, Tone Advokat Tone Ljoså
Medlem Lo, Randi Lillehammer kommune - kommuneadvokaten
Varamedlem Grindstad, Karianne Advokat Karianne Grindstad AS