Oslo krets

Oslo krets studietur 2021

I lys av den stadig pressede politiske situasjonen i Ungarn besluttet styret å legge årets studietur til Budapest. Turen var opprinnelig planlagt til høsten 2020, men dette utgikk grunnet koronapandemien.

imageydtb1.png

Styret i Oslo krets reiser hver høst på en årlig studietur. Målet for studieturene er å bli kjent med andre lands rettstradisjoner og utveksle erfaringer med nasjonale og regionale advokatforeninger, dommere og dommerforeninger, samt utenlandske advokatkolleger. Tidligere har styreturer gått til Polen og Tyrkia, som sliter med tilsvarende utfordringer som Ungarn.

Ungarn har siden 2010 vært styrt av koalisjonsregjeringen «Fidesz-KDNP». Med statsminister Viktor Orbán i spissen har koalisjonen 2/3 flertall i det ungarske parlamentet. Flere internasjonale medier og politiske stiftelser har de senere årene gått hardt ut mot styresmaktene i Ungarn og mener landet nærmer seg et diktatur. Det var spesielt da koronapandemien brøt ut i 2020 at landet fikk stor oppmerksomhet internasjonalt. Det ble da innført en kriselov som ga Orbán blant annet retten til å oppheve lover og endre straffeloven, uten å gå gjennom parlamentet. Den politiske situasjonen mot EU er i dag svært anspent da landets EØS-midler er blitt stoppet grunnet flere omstridte politiske vedtak i landet.

I Budapest var det lagt opp til flere spennende møter med ulike aktører. Første møte var med den norske ambassaden i Ungarn, representert ved ambassadør Trine Skymoen og ambassaderåd Håvard Austad. Her fikk vi en spennende og nyttig innføring om Ungarsk historie og den politiske situasjonen i dag. 

Fredag startet med besøk i den lokale domstolen i Ungarn. Den lokale assistentdommeren viste oss rundt i det er verdige bygget fra slutten av 1800-tallet og i en godt bevart rettssal fikk vi en god innføring i rettssystemet og det juridiske miljøet i landet. Styret syntes det var interessant å lære om forskjellene, men også om likhetene mellom det ungarske og det norske rettssystemet. Spesielt interessant var det at rundt 70% av dommerne i de lokale domstolene i Ungarn er kvinner. 

Videre gikk turen til visepresident i Budapest bar Association, hvor visepresident Péter Szabó ga oss en gjennomgang av hvordan foreningen fungere i Ungarn. Det ble utvekslet erfaringer mellom foreningene i Norge og Ungarn. Også her var det noen ulikheter, men også mange likheter. Blant annet er krav om etterutdanning relativet nytt for de ungarske advokatene, men etterutdanningen oppnås på samme måte som i Norge. Styret syntes det var interessant at advokatene i Ungarn er pålagt å være medlem av Advokatforeningen for å kunne gå i retten. Etter møtet ble vi servert nydelig tradisjonsrik Gulasj og fortsatte den hyggelige erfaringsutvekslingen.

Neste besøk var hos den ungarske Helsingforskomiteen. Her fikk vi et dypere innblikk i den politiske situasjonen i landet, samt utfordringer ved rettssikkerheten i landet. Det var nyttig å ha med inntrykk fra domstolen og den ungarske advokatforeningen samtidig som vi fikk et annet perspektiv på rettsstatens utfordringer.

Alt i alt ble det en svært innholdsrik og hyggelig tur. Styret tar med seg inntrykkene og erfaringene videre i det rettspolitiske arbeidet.