Oslo krets

blobid1.jpg

Leder Staff, Trygve Advokatfirmaet Staff AS
Nestleder Gaeta, Caterina Håland SANDS Advokatfirma DA
Medlem Bjurling, Gitte Marie Lundh Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS
Medlem Jacobsen, Trond Audun HELP Forsikring AS
Medlem Opdahl, Rune Advokatfirmaet Wiersholm AS
Medlem Sørum, Tom Advokatfirmaet Ness Lundin DA
Varamedlem Jorkjend, Heidi Advokatfirmaet Thommessen AS
Varamedlem Martinsen, Hilde-Marie Næringslivets Hovedorganisasjon NHO