Oslo krets

Oslo krets studietur 2022

Styret i Oslo krets reiser hver høst på en årlig studietur. Målet for studieturene er å bli kjent med andre lands rettstradisjoner og utveksle erfaringer med nasjonale og regionale advokatforeninger, dommere og dommerforeninger, samt utenlandske advokatkolleger. Tidligere har styreturer gått til Polen, Tyrkia og Ungarn hvor rettstaten stadig er under press. Styret valgte i 2022 å ta turen til Pristina, Kosovo.

imagek1oc.pngEtter krigen i Kosovo på slutten av 90-tallet har ønsket om å bygge opp en grundig og solid rettsstat vært stor, og i arbeidet med dette har Norge vært en stor bidragsyter. Rettsutviklingen, problematikken rundt korrupsjon og det spente forholdet til Serbia var blant temaene da styret tok turen 9.-12.november.

Rett før styret dro ned hadde situasjonene i de nordligste kommunene, hvor mange serbere bor, anspent seg kraftig. Myndighetene i Kosovo krevde at alle biler i landet kun skulle ha kosovoariske skilt, ikke serbiske slik mange i denne regionen har. Dette førte til store protester fra serbere i området og flere aktører fra påtale, domstoler og en rekke advokater sa opp i protest. Dette utfordrer selvfølgelig rettssikkerheten for de som bor i disse områdene.

I Pristina var det lagt opp til fire intense dager med mange spennende møter med ulike aktører. Første møtet var med The European Union Rule of Law Mission i Kosovo (EULEX), hvor blant annet den norske dommeren Heidi Heggdal tok oss godt imot. Hos EULEX fikk vi en god og grundig innføring i rettssystemet i Kosovo, samt EULEX sitt mandat i landet.

Torsdagen startet med besøk hos Kosovo Democratic Institute (KDI). Her fikk vi en innføring i organisasjonens arbeid mot korrupsjon, for mer transparens og hvordan de jobber for å skape bedre dialog mellom Kosovo og Serbia i den anspente situasjonen mellom landene.

Videre gikk turen til Ombudsmannen. En offentlig institusjon med mandat til å beskytte og fremme menneskerettigheter i Kosovo. Ombudsmannen jobber særlig med likestilling og diskrimineringsaker i landet. De jobber også med å følge opp forsinkelser i rettssaker, som flere aktører nevnte som et stort rettssikkerhetsproblem i landet.

Neste møte var med visejustisminister Blerim Sallahu. Her lærte vi mer om problematikken rundt lange ventetider i rettssaker, og at den sittende regjeringen ønsket å opprette flere domstoler, som administrative domstoler, som en løsning på problemet.

Fredag startet med et svært hyggelig møte hos den norske ambassaden. Styret fikk en god innføring i historien til landet, samt den politiske utviklingen. Dette var svært nyttig, særlig med møtene dagen før i bakhodet. Styret syntes det var svært leit at ambassaden i Kosovo skal nedlegges av budsjettmessige årsaker. Ambassadør Jens Erik Grøndahl og ambassaderåd Hilde Berit Eide så for seg at ambassaden vil flyttes til Sarajevo eller Beorgrad, men det norske diplomatiet vil likevel ikke være representert på den østlige delen av Balkan, noe som styret var enige er svært synd med tanke på store spenninger i disse områdene.

Fra ambassaden var neste møte hos Kosovo Judicial Council (KJC). De har gjennom stort økonomisk bidrag fra Norge jobbet med å digitalisere det juridiske rammeverket i Kosovo. Fra bunnen av har de opprettet et system, ganske lik aktørportalen, for alle som bruker domstolene i landet. Styret fikk systemet presentert og var svært imponerte over hvor gjennomført og vellykket prosjektet virker. Totalt har de hatt over 70 ansatte på prosjektet, og 1212 dommere, advokater, administrasjonsmedarbeidere etc. er blitt trent opp til å bruke systemet.

Siste møte på denne turen var med den Kosovoariske advokatforeningen. Her ble det utvekslet erfaringer og utfordringer mellom foreningene i Norge og Kosovo. Det var mange likheter rundt hvordan de to organisasjonene driftes og jobber selv om advokater i Kosovo møter på andre utfordringer enn i Norge. Styret fikk til slutt en omvisning i Advokatforeningens splitter nye og flotte lokaler i et nytt nabolag i Pristina.

Alt i alt ble det en svært innholdsrik og hyggelig tur. Styret tar med seg inntrykkene og erfaringene videre i det rettspolitiske arbeidet.