Oslo krets

Nyhet

Oslo krets studietur 2023

Styret i Oslo krets har hatt sin årlige studietur. Målet for turen er å bli kjent med andre lands rettstradisjoner og utveksle erfaringer med nasjonale og regionale advokatforeninger, sentrale rettsinstanser og å lære mer om andre lands rettslige utfordringer. Tidligere har studieturen gått til Tyrkia, Ungarn og Kosovo. I 2023 gikk turen til Roma, Italia.

Italia har hatt særlige utfordringer med mafiavirksomhet og organisert kriminalitet. Samtidig var Romerriket en av de tidligste sivilisasjonene som utviklet et system av lover og rettigheter. Målet med turen var å lære mer om de rettslige forholdene rundt bekjempelse av mafiavirksomhet og organisert kriminalitet, samt å lære noe om romerretten og dens opprinnelse. 

I Roma var det lagt opp til fire dager med tett program og møte med mange ulike aktører som jobber med antimafiasaker. Først møtte vi generalsekretæren hos den norske ambassaden i Roma. Der fikk vi en god innføring i Italias historie med organisert kriminalitet og mafiavirksomhet. Mafiaen har dype røtter i italiensk historie og samfunn. Opprinnelig oppsto den på 1800-tallet som en reaksjon på politisk uro og økonomisk usikkerhet. Det som startet som en form for sosial beskyttelsesorganisasjon, utviklet seg raskt til en kriminell organisasjon som kontrollerte ulike sektorer av samfunnet.

Selv om italienske myndigheter innførte tiltak på 1920- og 1930-tallet for å bekjempe mafiaen, inkludert rettssaker og fengslinger av mange mafiamedlemmer. Likevel, etter andre verdenskrig økte mafiaens innflytelse, spesielt i lys av den økonomiske veksten som fulgte med turisme og byggeboom.

På 1980-tallet gjennomførte italienske myndigheter en viktig rettssak kjent som Maxi-rettsaken. Den resulterte i arrestasjonen av hundrevis av mafiamedlemmer, inkludert flere ledere. Dette var en betydelig seier for myndighetene og viste at de kunne utfordre mafiaen gjennom rettslige midler.

Italienske myndigheter fortsetter kampen gjennom rettssaker, etterforskning og lovgivning. Antimafiatiltak inkluderer lovendringer som gir politiet økte fullmakter, beslaglegging av eiendommer tilhørende mafiamedlemmer og opprettelse av spesialiserte enheter for å bekjempe organisert kriminalitet.

Det var to av disse enhetene styret besøkte under sitt studieopphold. Først Direzione antimafia e antiterrorismo, (DNA) hvor styret lærte mer om påtalemyndighetenes arbeid med mafiavirksomhet, hvilke lover, ressurser og samarbeidspartnere de har til rådighet og hvordan de samarbeider med politiet og myndighetene for å forebygge organisert kriminalitet og hvitvasking. 

På fredag besøkte styret Direzione Investigativa Antimafia (DIA) som er etterforskningsenheten for mafia- og terrorsaker i Italia. De arbeider tett med DNA og ga en innføring i hvordan de ulike enhetene arbeider med kartlegging, etterforskning og pågripelse av mafia i Italia. De var særlig opptatt av nybrottsarbeidet under Maxi-rettssaken på 1980-tallet, rettet mot mafiaen, spesielt La Cosa Nostra. Rettssaken er kjent som den største rettssaken mot organisert kriminalitet i moderne tid, og markerte en betydelig seier for italienske myndigheter. Ved bruk av antimafiavitner avdekket rettssaken mange av mafiaens hemmeligheter og resulterte i over 340 domfellelser. 

Dette la grunnlaget for dagens tverrfaglige samarbeidsmodell for å bekjempe mafiagrupper. DIAs arbeid med å forhindre mafiaens innflytelse i offentlig sektor og overvåking av det private markedet ble nøye presentert. Styret lærte også om det internasjonale samarbeidet for å bekjempe mafiaens transnasjonale aktiviteter gjennom EU-programmet @ON, som Norge også tar del i. 

På fredagen fulgte møte med Advokatforeningen i Roma, hvor det ivrig ble delt erfaringer om det å arbeide som advokat i de to ulike landene. Styret erfarte at de to foreningene møter på mange like problemstillinger i arbeidshverdagen. Kanskje er den største forskjellen at i Italia er alle advokater (til og med advokatfullmektiger) selvstendig næringsdrivende som fakturerer for oppdrag. Det er ikke vanlig å være ansatt som advokat. Avslutningsvis besøkte styret en italiensk advokat med tilknytning til Norge, hvor det ble diskutert forskjeller og likheter mellom rettspraksis i de to landene og særlig om eiendomsrett i Italia og Norge. 

På lørdag fikk styret en guidet tur på Kapitol hvor hovedtema var romerretten og rettsstaten i Romerriket, mens det på søndag ble avholdt styremøte, før endelig hjemreise til Oslo. Styret tar med seg ny og verdifull kunnskap fra de ulike aktørene som ønsket oss velkommen, og som vil komme til nytte i det rettspolitiske arbeidet.