Oslo krets

Nyhet

Samlet 200 stykker til kurs i kunstig intelligens

Litteraturhuset var fullbooket da Oslo krets og Oslo Yngre advokater samlet ca. 200 deltakere til et kurs om kunstig intelligens den 7. februar. Kurset utforsket regulatoriske og etiske dilemmaer knyttet til kunstig intelligens. Deltakerne fikk innsikt i praktisk bruk, juridiske rammer og etiske retningslinjer. Leder av Yngre advokater Oslo håper kurset legger grunnlag for videre refleksjon og nysgjerrighet i advokatbransjen.

Det var fullstappet sal på Litteraturhuset onsdag 7. februar da Oslo krets og Oslo Yngre advokater inviterte til kurs om kunstig intelligens.

Kurset besto av foredrag av CTO og teknologidirektør Silje Emilienne Aanderud-Larsen fra Deloitte Advokatfirma, partner i Wiersholm og styremedlem i Oslo krets Rune Opdahl og partner og daglig leder Tonje H. Skjelbostad fra Legalis og Alt-Legaltkonsernet.

Kurset ble avsluttet med en panelsamtale hvor foredragsholderne og moderator Liv Minde, leder av Yngre advokater Oslo og senioradvokat i Deloitte, gikk gjennom regulatoriske og etiske problemstillinger ved bruk av kunstig intelligens, og hvilke muligheter og utfordringer det kan være lurt å være oppmerksom på.

- Utgangspunktet for kurset var at det verserer en del myter om kunstig intelligens, og hva det betyr for advokatbransjen. Oslo krets registrerer at det er stort behov for informasjon, sa Liv Minde.

Hun forteller at kurset opprinnelig var satt opp som et standardkurs med 50 plasser, men at på grunn av den store pågangen, kastet de seg rundt for å kunne utvide deltakertallet til 200 stykker. Den 7. februar fylte de den største salen på Litteraturhuset.

Innføring i AI, praktisk bruk og etikk

Silje Emilienne Aanderud-Larsen, CTO/teknologidirektør, Deloitte Advokatfirma AS startet med en innføring om temaet, etterfulgt av myteknusing om AI.

Spørsmålene var blant annet hva er generativ AI, hva er det ikke, og hva kan man faktisk gjøre.

- Du kan ha den råeste AI-en i verden, men om plattformene og systemene du bruker ut mot kundene blir for kompliserte, mister man klienten, sa Aanderud-Larsen.

Hun poengterte også viktigheten av generell AI-kompetanse hos alle advokater i bedriften.

- Jeg kan ikke være ekspert på alle områder, så for å sørge for at vi driver innovasjon og bruker AI effektivt på alle områder i advokatfirmaet må den enkelte advokat ha grunnleggende forståelse for hvordan AI fungerer i tillegg til sin domenekunnskap, sa hun, og forklarte hvordan man kan jobbe tverrfaglig og på tvers av nivåer for å styrke kompetansen i bedriften.

Er AI noe nytt og fremmed?

Rune Opdahl mener at vi må være forsiktige med å se på AI som noe helt nytt og fremmed. De fleste av oss bruker allerede kunstig intelligens i hverdagen uten å tenke over det. For eksempel når Teams foreslår hva du skal svare en kollega, eller når Word foreslår en setning.

Opdahl gikk gjennom hvilke regelverk som setter rammer for AI i dag, hva EUs AI-forordning (AI-Act) kan bety for bransjen fremover, og hvordan vi kan sikre lovlig håndtering av informasjon og konfidensialitet ved bruk av AI.

Han dro også en klar grense mellom hva man kan bruke generativ AI til, og hvor man bør være mer varsom. Med en gang det er persondata involvert gjelder de samme reglene for taushetsplikt, konfidensialitet og andre advokatetiske regler man er bundet av i arbeidshverdagen.

Opdahls råd til advokater var: Ta det i bruk. Last ned en app og begynn å snakke med den. Behandle AI-en som en kollega, jeg snakker med den. Det er en sånn liten mikrofonknapp og så kan man ha en samtale.

Etiske utfordringer med AI

Tonje H. Skjelbostad delte sine tanker om de etiske utfordringene som kan oppstå med AI. Per i dag er det ingen saker om advokater og AI i disiplinærnemden , men det er ikke usannsynlig at det kommer, mener hun.

Hun poengterte at innføring av bruk av AI ikke endrer RGA, men at RGA også omfatter AI. RGA er teknologinøytralt og behandler AI på samme måte som all annen teknologi.

Hun understreket også at det til syvende og sist er advokaten som er ansvarlig, også i saker der AI er brukt som verktøy på samme måte som andre digitale verktøy man tar i bruk.

Skjelbostad var også innom hvilke tanker Etikkutvalget i Advokatforeningen hadde om AI, og spådde i glasskulen om teknologiens videre påvirkning på advokatbransjen.

Viktige prioriteringer og kritisk kompetanse for arbeidsgivere og den enkelte advokat

I panelsamtalen fikk panelet spørsmål fra moderator om hva de viktigste prioriteringene for advokatvirksomheter er nå, både med tanke på AI-strategi, innkjøp av løsninger og opplæring.

Dette utløste mange spørsmål fra salen om sikkerhet i programvare, egnede AI-løsninger i bedrifter, konkret bruk i juridiske oppgaver og utfordringer med hallusinasjoner og testing.

Kunnskap, inspirasjon og refleksjon

- Responsen før kurset, og oppslutningen på kurset har vært helt enorm, forteller Liv Minde. - Det er viktig for oss i kretsstyrene å være i takt med medlemmenes behov og ruste medlemmene i advokathverdagen.

- Vi håper kurset ga kunnskap, men også grobunn for videre refleksjon og nysgjerrighet. Dette blir neppe siste kurset vi setter opp om temaet. Så fort som utviklingen går, er det bare å henge med, avslutter Minde.