Oslo krets

Yngre Advokater Oslo Krets arbeider for å ivareta interessene til yngre advokater som er medlemmer av Advokatforeningen og som geografisk hører inn under Oslo krets.

Yngre Advokater Oslo arrangerer treff, foredrag, kurs, medlemsmøter, fester og annet spesielt for kretsens medlemmer under 40 år. Arrangementene har både til hensikt å gi medlemmene faglig innspill, samt muligheten til å være sosial og bygge nettverk. Yngre Advokater Oslo vil på sine arrangementer forsøke å fokusere på temaer som særlig kan interessere de yngre advokater, og belyse problemstillinger denne gruppen antas å være særlig opptatt av.

Yngre Advokater Oslo har gode relasjoner til liknende grupper utenfor Norges grenser. Blant annet er Yngre Advokater Oslo medlem av European Young Bar Association, EYBA. EYBA er en medlemsorganisasjon for yngre advokater og sammenslutninger av yngre advokater i Europa. De arrangerer møter og konferanser ulike steder i Europa. Yngre Advokater Oslo pleier å sende deltakere på EYBAs konferanser. Dette gjøres for å utvide Yngre Advokaters nettverk og for å høste erfaringer fra arbeid tilsvarende grupper andre steder i Europa.

Yngre Advokater Oslo mottar årlig midler fra Oslo Krets.

Leder Forssten, Anton Nordia Law Advokatfirma AS
Nestleder Minde, Liv Silje Norges Rederiforbund
Medlem Arnesen, Lars Dignio AS avd. Oslo
Medlem Barbantonis, Nicholas Foss Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Medlem Eian, Lisa Viggen Eian Advokatfirma AS
Medlem Hagem, Magnus Bull & Co Advokatfirma AS
Medlem Moljord, Hege Langseth Advokatfirma DA
Medlem Tashakori, Omar Advokatfirmaet Legalis AS