Oslo krets

Yngre Advokater Oslo Krets arbeider for å ivareta interessene til yngre advokater som er medlemmer av Advokatforeningen og som geografisk hører inn under Oslo krets.

Yngre Advokater Oslo arrangerer treff, foredrag, kurs, medlemsmøter, fester og annet spesielt for kretsens medlemmer under 40 år. Arrangementene har både til hensikt å gi medlemmene faglig innspill, samt muligheten til å være sosial og bygge nettverk. Yngre Advokater Oslo vil på sine arrangementer forsøke å fokusere på temaer som særlig kan interessere de yngre advokater, og belyse problemstillinger denne gruppen antas å være særlig opptatt av.

Yngre Advokater Oslo har gode relasjoner til liknende grupper utenfor Norges grenser. Blant annet er Yngre Advokater Oslo medlem av European Young Bar Association, EYBA. EYBA er en medlemsorganisasjon for yngre advokater og sammenslutninger av yngre advokater i Europa. De arrangerer møter og konferanser ulike steder i Europa. Yngre Advokater Oslo pleier å sende deltakere på EYBAs konferanser. Dette gjøres for å utvide Yngre Advokaters nettverk og for å høste erfaringer fra arbeid tilsvarende grupper andre steder i Europa.

Yngre Advokater Oslo mottar årlig midler fra Oslo Krets.

Leder Minde, Liv Silje Deloitte Advokatfirma AS
Nestleder Eian, Lisa Viggen Elden Advokatfirma AS
Medlem Baugerud, Matias Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS
Medlem Breilid, Henriette Cecilie Deloitte Advokatfirma AS
Medlem Engberg, Sara Lamøy Bull & Co Advokatfirma AS
Medlem Moljord, Hege Langseth Advokatfirma da
Medlem Rød, Astrid Legal 24 Advokatfirma AS
Medlem Tashakori, Omar Advokatfirmaet Legalis AS
Sekretær Barberini, Linnea Alexandra