Sør-Rogaland krets

Nyhet

Advokatvakten på Sølvberget høsten 2023

Det er igjen anledning til å melde seg som frivilling til advokatvakten.

Advokatvakten er et samarbeid mellom Advokatforeningen og Sølvberget kulturhus i Stavanger. Det tilbys gratis advokatbistand til de som ønsker dette. Vi setter opp vaktlister med frivillige advokater der brukerne får inntil 30 minutter gratis konsultasjon. Dette er en frivillig ordning, men det er gode muligheter for å få inn nye oppdrag for de advokater som stiller opp. Mange av brukerne kan man hjelpe der og da, men flere blir også henvist videre til å oppsøke advokat for videre betalt bistand – og det er ingenting i veien for å henvise brukeren til å ta kontakt med advokatvakten selv.

Vaktene er hver torsdag fra kl. 17.00-19.00 og gjennomføres på Sølvberget. Første vakt til høsten er torsdag 7. september 2023.

Vedlagt er praktisk informasjon om tilbudet, samt retningslinjene for Advokatvakten fra Advokatforeningen. NB! Det jobbes med en revidert utgave av disse retningslinjene, slik at enkelte av punktene er utdaterte. Blant annet gjelder ikke punkt 2-1 tredje ledd om at advokatfullmektiger kan møte opp på egen hånd lenger.

De som ønsker å delta med en vakt eller to til høsten kan sende en e-post til kretsstyret v/ Susanne Bø på e-post innen 9. august 2023.

Vaktlister både med vakt og bakvakt for høsten 2023 vil bli sendt ut andre uken i august.

Vi benytter anledningen til å ønske alle medlemmer en riktig god sommer!

Vennlig hilsen styret