Vest-Agder krets

Nyhet

Årsberetning for 2023

Årsmøtet for Vest-Agder krets ble avholdt den 8. mars 2024 på Caledonien Hotel.