Om medlemskapet

Advokatforeningen er profesjons- og interesseforeningen for norske advokater og advokatfullmektiger. Vårt mål er en advokatstand med høy faglig standard, god yrkesetikk og med gode rammevilkår. Advokatforeningen skal være medlemmenes fremste arena for rettspolitisk engasjement.

Retten til å bruke MNA

Advokatforeningen jobber aktivt for at MNA skal være et kvalitetsstempel og et konkurransefortrinn.

Som medlem av Advokatforeningen har du rett og plikt til å synliggjøre medlemskapet ditt når du kommuniserer med omverdenen. Det er et kvalitetsstempel å være medlem av Advokatforeningen, og det er viktig at medlemskapet synliggjøres på riktig måte.

Her finner du nedlastbare logoer

Kompetanseutvikling

 • Redusert pris på kurs gjennom Juristenes Utdanningssenter (JUS).
 • Advokatforeningen er pådriver og garantist for at JUS har kurs som er spesielt tilrettelagt for advokater.
 • Advokatenes fagdager - intensivt kurstilbud i slutten av mai hvert år.
 • Advokatforeningens kretser arrangerer kurs og aktuelle møter

Rådgivning og hjelp

 • Rådgivning om drift av advokatvirksomhet.
 • Rådgivning innen oppstart av advokatvirksomhet.
 • Rådgivning innen advokatetikk.
 • Løpende oppdatering om relevante regelendringer for advokatyrket.
 • Som medlem kan du få støtte og krisehjelp i krevende
  situasjoner, i tillegg til individuell samtale og rådgivning kan Advokatforeningen engasjere en ekstern advokat eller andre fagpersoner som lege, psykolog eller NAV

Profilering

 • Profilering av advokattjenester generelt og av din egen kompetanse spesielt gjennom www.advokatenhjelperdeg.no (nettsiden har ca 4000 besøk på ukedager).

Politisk påvirkning

Advokatforeningen driver politisk påvirkning for å sikre advokatenes rammevilkår. Advokatforeningen møter myndighetene og de politiske miljøene på vegne av advokatbransjen og driver aktiv påvirkning i saker som er viktige for bransjen og yrket.

Rettspolitisk engasjement

Medlemmer har mulighet til å delta i Advokatforeningens mange utvalg og bruke foreningen som arena for et rettssikkerhetspolitisk engasjement. Et verv i Advokatforeningen gir deg mulighet for faglig engasjement og utvikling.

Ta kontakt med kretsen din, eller kontakt sekretariatet sentralt, dersom du ønsker å engasjere deg i Advokatforeningens arbeid.

Advokatforsikringen

Advokatforeningen tilbyr alle forsikringer som er relevante for deg som advokat. Vi har eksempelvis over 40 års erfaring med profesjonsansvarsforsikring og jobber kontinuerlig med å utvikle vilkårene.

Rabattavtaler

Vi bruker foreningens forhandlingsstyrke til å skaffe deg rabatter på en lang rekke produkter og tjenester som du kan ha nytte av i advokatvirksomheten din.

Advokatbladet

Advokatbladet er medlemmenes eget blad. Bladet redigeres under redaktørplakaten og er åpent for kritisk debatt.

Studentmedlemskap

Som studentmedlem i Advokatforeningen kommer du tettere på advokatbransjen, de mulighetene den gir, og de menneskene som jobber der.

Som studentmedlem får du:

 • Tilgang til arenaer for nettverksbygging, kompetanseheving og rettspolitisk engasjement.
 • Økt innsikt i de ulike advokatprofesjonene, noe som gir bedre forutsetninger for gode karrierevalg. 
 • Kunnskap om advokatetikk og Regler for god advokatskikk.

Du får også tilgang til en rekke studenttilbud og rabattavtaler.

Les mer om studentmedlemskapet

Dette kreves av deg som medlem

At du tar etterutdanning.

Alle medlemmer av Advokatforeningen må bruke i gjennomsnitt to dager årlig på etterutdanning. Kravet er 80 timer i løpet av en periode på fem år. Minst fem av timene må ha advokatetikk som tema.

At du gir oppdragsbekreftelse.

Alle medlemmer av Advokatforeningen må gi skriftlig oppdragsbekreftelse ved nye oppdrag.

At du overholder regler for god advokatskikk, inntatt i advokatforskriftens kapittel 12.

Advokatforeningens disiplinærutvalg og Disiplinærnemnden tar stilling til klager på brudd på god advokatskikk.

 

Hva koster det å være medlem?

Medlemskategori

Kontingent 2021

Advokat

6140,- + kretskontingent

Advokatfullmektig

1400,- + kretskontingent

Student

Gratis

Advokat med norsk advokatbevilling som driver praksis i utlandet

6140,-

Advokat som er pensjonist

760,-

Advokat/fullmektig i midlertidig fravær som ikke skyldes overgang til annen stilling

590,-

Tilleggsmedlemskap forsvarergruppen

1040,-

Kretskontingent

Krets Kretskontingent
Oslo 650,-
Østfold og Follo 400,-
Romerike 950,-
Hedmark 450,-
Oppland 850,-
Buskerud 750,-
Vestfold 800,-
Telemark 750,-
Aust-Agder 700,-
Vest-Agder 1130,-
Sør-Rogaland 1000,-
Haugesund 900,-
Vestland 850,-
Møre og Romsdal 700,-
Trøndelag 1.200,-
Helgeland og Salten 600,-
Midt-Hålogaland 500,-
Troms 600,-
Finnmark 400,-

Advokatforeningens policy er at når et medlem med advokatbevilling benytter advokattittelen i yrkesmessig sammenheng, bør advokatbevillingen være aktivisert. Dersom du er ansatt som advokatfullmektig, har advokatbevilling, men denne ikke er aktivisert, men du ønsker å stå med tittelen "advokat" i vårt medlemsregister og på www.advokatenhjelperdeg.no, kan vi registrere deg med tittelen "advokat". Du betaler da kontingent som advokatmedlem.

Bli pensjonist - ut i permisjon?

Dersom du skal bli pensjonist eller du skal ha permisjon fra stillingen som advokat eller advokatfullmektig, kan du endre medlemskapstype og lese mer om betingelsene for dette på Min side.

Personopplysninger

Advokatforeningen behandler personopplysninger om medlemmer, besøkende på våre nettsider og andre. Advokatforeningen er opptatt av å håndtere personopplysninger på en trygg og sikker måte. Se Advokatforeningens personvernerklæring her.

Som en følge av medlemskapet i Advokatforeningen, og for å kunne administrere dette , må personopplysninger som du avgir og som Advokatforeningen mottar eller opparbeider som følge av medlemskapet behandles av Advokatforeningen, herunder Advokatbladet, og våre samarbeidspartnere/leverandører. Les mer om dette her.

Endre kontaktopplysninger

Vi ber om at du holder oss oppdatert på dine kontaktopplysninger til enhver tid. Endringer kan du enkelt gjøre på Min side.