Om medlemskapet

Advokatforeningen er profesjons- og interesseforeningen for norske advokater og advokatfullmektiger. Vårt mål er en advokatstand med høy faglig standard, god yrkesetikk og med gode rammevilkår. Advokatforeningen skal være medlemmenes fremste arena for rettspolitisk engasjement.

Retten til å bruke MNA

Advokatforeningen jobber aktivt for at MNA skal være et kvalitetsstempel og et konkurransefortrinn.

Som medlem av Advokatforeningen har du rett og plikt til å synliggjøre medlemskapet ditt når du kommuniserer med omverdenen. Det er et kvalitetsstempel å være medlem av Advokatforeningen, og det er viktig at medlemskapet synliggjøres på riktig måte.

Her finner du nedlastbare logoer

Kompetanseutvikling

 • Redusert pris på kurs gjennom Juristenes Utdanningssenter (JUS).
 • Advokatforeningen er pådriver og garantist for at JUS har kurs som er spesielt tilrettelagt for advokater.
 • Advokatenes fagdager - intensivt kurstilbud i slutten av mai hvert år.
 • Advokatforeningens kretser arrangerer kurs og aktuelle møter

Rådgivning og hjelp

 • Rådgivning om drift av advokatvirksomhet.
 • Rådgivning innen oppstart av advokatvirksomhet.
 • Rådgivning innen advokatetikk.
 • Løpende oppdatering om relevante regelendringer for advokatyrket.
 • Som medlem kan du få støtte og krisehjelp i krevende
  situasjoner, i tillegg til individuell samtale og rådgivning kan Advokatforeningen engasjere en ekstern advokat eller andre fagpersoner som lege, psykolog eller NAV

Profilering

 • Profilering av advokattjenester generelt og av din egen kompetanse spesielt gjennom www.advokatenhjelperdeg.no (nettsiden har ca 4000 besøk på ukedager).

Politisk påvirkning

Advokatforeningen driver politisk påvirkning for å sikre advokatenes rammevilkår. Advokatforeningen møter myndighetene og de politiske miljøene på vegne av advokatbransjen og driver aktiv påvirkning i saker som er viktige for bransjen og yrket.

Rettspolitisk engasjement

Medlemmer har mulighet til å delta i Advokatforeningens mange utvalg og bruke foreningen som arena for et rettssikkerhetspolitisk engasjement. Et verv i Advokatforeningen gir deg mulighet for faglig engasjement og utvikling.

Ta kontakt med kretsen din, eller kontakt sekretariatet sentralt, dersom du ønsker å engasjere deg i Advokatforeningens arbeid.

Advokatforsikringen

Advokatforeningen tilbyr alle forsikringer som er relevante for deg som advokat. Vi har eksempelvis over 40 års erfaring med profesjonsansvarsforsikring og jobber kontinuerlig med å utvikle vilkårene.

Rabattavtaler

Vi bruker foreningens forhandlingsstyrke til å skaffe deg rabatter på en lang rekke produkter og tjenester som du kan ha nytte av i advokatvirksomheten din.

Advokatbladet

Advokatbladet er medlemmenes eget blad. Bladet redigeres under redaktørplakaten og er åpent for kritisk debatt.

Studentmedlemskap

Som studentmedlem i Advokatforeningen kommer du tettere på advokatbransjen, de mulighetene den gir, og de menneskene som jobber der.

Som studentmedlem får du:

 • Tilgang til arenaer for nettverksbygging, kompetanseheving og rettspolitisk engasjement.
 • Økt innsikt i de ulike advokatprofesjonene, noe som gir bedre forutsetninger for gode karrierevalg. 
 • Kunnskap om advokatetikk og Regler for god advokatskikk.

Du får også tilgang til en rekke studenttilbud og rabattavtaler.

Les mer om studentmedlemskapet

Dette kreves av deg som medlem

At du tar etterutdanning.

Alle medlemmer av Advokatforeningen må bruke i gjennomsnitt to dager årlig på etterutdanning. Kravet er 80 timer i løpet av en periode på fem år. Minst fem av timene må ha advokatetikk som tema.

At du gir oppdragsbekreftelse.

Alle medlemmer av Advokatforeningen må gi skriftlig oppdragsbekreftelse ved nye oppdrag.

At du overholder regler for god advokatskikk, inntatt i advokatforskriftens kapittel 12.

Advokatforeningens disiplinærutvalg og Disiplinærnemnden tar stilling til klager på brudd på god advokatskikk.

 

Hva koster det å være medlem?

Medlemskategori

Kontingent 2022

Advokat

6320,- + kretskontingent

Advokatfullmektig

1450,- + kretskontingent

Student

Gratis

Advokat med norsk advokatbevilling som driver praksis i utlandet

6320,-

Advokat som er pensjonist

780,-

Advokat/fullmektig i midlertidig fravær som ikke skyldes overgang til annen stilling

610,-

Tilleggsmedlemskap forsvarergruppen

1107,-

Kretskontingent

Krets Kretskontingent
Oslo 650,-
Østfold og Follo 400,-
Romerike 1100,-
Hedmark 450,-
Oppland 850,-
Buskerud 750,-
Vestfold 800,-
Telemark 1000,-
Aust-Agder 700,-
Vest-Agder 0,-
Sør-Rogaland 1000,-
Haugaland og Sunnhordland 900,-
Vestland 850,-
Møre og Romsdal 700,-
Trøndelag 1.200,-
Helgeland og Salten 600,-
Midt-Hålogaland 500,-
Troms 600,-
Finnmark 400,-

Advokatforeningens policy er at når et medlem med advokatbevilling benytter advokattittelen i yrkesmessig sammenheng, bør advokatbevillingen være aktivisert. Dersom du er ansatt som advokatfullmektig, har advokatbevilling, men denne ikke er aktivisert, men du ønsker å stå med tittelen "advokat" i vårt medlemsregister og på www.advokatenhjelperdeg.no, kan vi registrere deg med tittelen "advokat". Du betaler da kontingent som advokatmedlem.

Ut i permisjon?

Dersom du skal ut i permisjon, for eksempel på grunn av foreldrepermisjon, studier eller dersom du er i en periode mellom to arbeidsforhold, kan medlemskapet opprettholdes som medlem i midlertidig fravær fra advokatvirksomhet. Det forutsettes at du er i fravær/permisjon fra advokatvirksomhet i minimum seks måneder. Du kan stå med midlertidig fravær i inntil ett år. Denne medlemskategorien har en lavere kontingent, og man er fritatt for kravet til obligatorisk etterutdanning i perioden. Du endrer medlemskapstype inne på Min side.

Dersom du skal ut i foreldrepermisjon og skal ha aktiv advokatbevilling i permisjonstiden tilbyr Advokatforeningen også 25 % rabatt på sikkerhet og profesjonsansvarsforsikringen, forutsatt at du mottar støtte fra NAV i permisjonstiden.


Du kan dessverre ikke stå som medlem av Advokatforeningen – ei heller som medlem i midlertidig fravær - dersom du går over i en annen stilling enn advokat/advokatfullmektig, for eksempel i en stilling som dommer/dommerfullmektig eller politiadvokat/politifullmektig.

Pensjonistmedlemskap

Dersom du skal bli pensjonist kan du endre medlemskapstype inne på Min side. Vilkåret for pensjonistmedlemskap er at man har meldt opphør av sin advokatvirksomhet og ikke har gått over i annen stilling. Som pensjonistmedlem vil du kunne benytte deg av foreningens medlemstilbud, delta på foreningens kurs og arrangementer og motta Advokatbladet.

Utmelding

Dersom du ønsker å avslutte ditt medlemskap i Advokatforeningen, melder du deg ut ved å sende en e-post til medlemskap@advokatforeningen.no, der du oppgir hvilken dato du ønsker at utmeldingen skal gjelde fra. Vi gjør oppmerksom på at du ikke kan benytte deg av foreningens medlemstilbud etter utmelding. Dersom du har profesjonsansvarsforsikring gjennom Advokatforeningen vil denne stanses ved utmelding og opphør av sikkerhetsstillelse vil sendes til Tilsynsrådet. Vi setter pris på om du oppgir årsak til utmeldingen og gir oss tilbakemelding dersom du har noen øvrige innspill til oss.

Aktiv bevilling som advokat eller autorisasjon som fullmektig er et av vilkårene for medlemskap i Advokatforeningen. Dersom du går over i stilling som ikke innebærer advokatvirksomhet kan du dessverre ikke være medlem av Advokatforeningen.

Personopplysninger

Advokatforeningen behandler personopplysninger om medlemmer, besøkende på våre nettsider og andre. Advokatforeningen er opptatt av å håndtere personopplysninger på en trygg og sikker måte. Se Advokatforeningens personvernerklæring her.

Som en følge av medlemskapet i Advokatforeningen, og for å kunne administrere dette , må personopplysninger som du avgir og som Advokatforeningen mottar eller opparbeider som følge av medlemskapet behandles av Advokatforeningen, herunder Advokatbladet, og våre samarbeidspartnere/leverandører. Les mer om dette her.

Endre kontaktopplysninger

Vi ber om at du holder oss oppdatert på dine kontaktopplysninger til enhver tid. Endringer kan du enkelt gjøre på Min side.