Om oss

Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon i Norge. Advokatforeningens mål er en advokatstand med høy faglig standard, god yrkesetikk og med gode rammevilkår.

Advokatforeningens mål er en advokatstand med høy faglig standard, god yrkesetikk og med gode rammevilkår. Foreningen skal være advokatenes fremste arena for rettspolitisk engasjement. Vi arbeider for å fremme rettssikkerhet og gode rettsstatlige prinsipper, utvikler regler for god advokatskikk og har egen klageordning på advokater.

Vi gir medlemsservice i form av rådgivning og en rekke medlemstilbud – ikke minst i form av gode forsikringsordninger som advokater behøver i sin virksomhet. Sammen med Juristenes Utdanningssenter administrerer vi det videre- og etterutdanningskrav som påligger alle advokater som vil være medlem i Advokatforeningen.

Advokater som er medlem i Advokatforeningen, kan skilte med MNA. Medlem i den norske Advokatforening.

Medlemskap i Advokatforeningen er individuelt og frivillig.

Mer enn 90 % av alle norske advokater og advokatfullmektiger er medlem i Advokatforeningen.

Her kan du lese Advokatforeningens årsrapport for 2020.