Menneskerettighetsutvalget

Utvalgets oppgave er å arbeide for å fremme respekt for og etterlevelse av menneskerettighetene, med særlig fokus på forholdene i Norge.

Retningslinjer for Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg

Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg arbeider for å ivareta og styrke grunnleggende menneskerettigheter – nasjonalt og internasjonalt.

Utvalget fokuserer på menneskerettighetene - grunnleggende rettigheter som tilkommer ethvert menneske, uansett rase, kjønn, religion eller annen status.

Menneskerettighetsutvalget arbeider blant annet med:

 • Skyggerapportering under ulike internasjonale konvensjoner
 • Barns menneskerettighetssituasjon i Norge, herunder enslige mindreårige asylsøkere
 • Trandum utlendingsinternat
 • Norges bruk av politiarrest
 • Menneskerettigheter i den norske Grunnloven
 • Høringsuttalelser
 • Deltagelse i NGO-forum, hvor utvalget samarbeider med organisasjoner som Helsingforskomiteen, Amnesty, ICJ og Human Rights Foundation
 • Deltagelse i Forum for barnekonvensjonen
 • Behandling av Norges ulike rapporter til FNs komiteer
 • Næringsliv og menneskerettigheter - lenke les mer
 • Straffeprosessuelle menneskerettigheter i Tyrkia

 

 • Else Leona McClimans

  Leder

  Norsk Lektorlag

  MBE 326, Postboks 1 Youngstorget
  0028 OSLO

  Telefon: 24 15 50 00

 • Elisabeth Sejersted Brodtkorb

  Medlem

  Advokatkollegiet Kindem & Co

  Postboks 373 Sentrum
  0102 OSLO

  Telefon: 22 34 61 00

 • Cecilia Dinardi

  Medlem

  Elden Advokatfirma AS

  Postboks 6684, St. Olavs Plass
  0129 OSLO

 • Kristian Fredheim

  Medlem

  Harstad kommune - Kommuneadvokaten

  Postmottak
  9479 HARSTAD

 • Åge Gustad

  Medlem

  Advio advokatkontor

  Postboks 718
  6501 KRISTIANSUND N

  Telefon: 71 58 54 80

 • Maria Hessen Jacobsen

  Medlem

  Elden Advokatfirma AS - Bergen

  Postboks 463
  5805 BERGEN

  Telefon: 55 60 78 40

 • Elisabeth Roscher

  Medlem

  Wikborg Rein Advokatfirma AS

  Postboks 1513 Vika
  0117 OSLO

  Telefon: 22 82 75 00

 • Karl Nicolai Vogt Skjerdal

  Medlem

  Fend advokatfirma DA

  Universitetsgata 10
  0164 OSLO

 • Madeleine Engh

  Sekretær