Menneskerettighetsutvalget

Utvalget arbeider for å ivareta og styrke grunnleggende menneskerettigheter – nasjonalt og internasjonalt.

Retningslinjer for Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg

Utvalget arbeider for å ivareta og styrke grunnleggende menneskerettigheter – nasjonalt og internasjonalt.

Utvalget fokuserer på menneskerettighetene - grunnleggende rettigheter som tilkommer ethvert menneske, uansett rase, kjønn, religion eller annen status.

Menneskerettighetsutvalget arbeider blant annet med:

 • Skyggerapportering under ulike internasjonale konvensjoner
 • Barns menneskerettighetssituasjon i Norge, herunder enslige mindreårige asylsøkere
 • Trandum utlendingsinternat
 • Norges bruk av politiarrest
 • Menneskerettigheter i den norske Grunnloven
 • Høringsuttalelser
 • Deltagelse i NGO-forum, hvor utvalget samarbeider med organisasjoner som Helsingforskomiteen, Amnesty, ICJ og Human Rights Foundation
 • Deltagelse i Forum for barnekonvensjonen
 • Behandling av Norges ulike rapporter til FNs komiteer
 • Næringsliv og menneskerettigheter
 • Straffeprosessuelle menneskerettigheter i Tyrkia

 

 • Else Leona McClimans

  Leder

  Norsk Lektorlag

  MBE 326, Postboks 1 Youngstorget
  0028 OSLO

  Telefon: 24 15 50 00

 • Arne Gunnar Aas

  Medlem

  Advokatfirmaet Hjort DA

  Postboks 471 Sentrum
  0105 OSLO

  Telefon: 22 47 18 00

 • Elisabeth Sejersted Brodtkorb

  Medlem

  Advokatkollegiet Kindem & Co

  Postboks 373 Sentrum
  0102 OSLO

  Telefon: 22 34 61 00

 • Cecilia Dinardi

  Medlem

  Advokatfirmaet Elden DA - Sandefjord

  Postboks 221
  3201 SANDEFJORD

  Telefon: 33503870

 • Kristian Fredheim

  Medlem

  Narvik kommune - Kommuneadvokaten

  Postboks 64
  8501 NARVIK

 • Silje Christine Hellesen

  Medlem

  Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS

  Postboks 548
  5501 HAUGESUND

  Telefon: 52 70 10 30

 • Maria Hessen Jacobsen

  Medlem

  Advokatfirma Alvheim og Hansen ANS

  Postboks 1810, Håkonsgaten
  5866 BERGEN

  Telefon: 55 36 48 20

 • Elisabeth Roscher

  Medlem

  Wikborg Rein Advokatfirma AS

  Postboks 1513 Vika
  0117 OSLO

  Telefon: 22 82 75 00

 • Karl Nicolai Vogt Skjerdal

  Medlem

  Fend advokatfirma DA

  Universitetsgata 10
  0164 OSLO

 • Vidar Strømme

  Medlem

  Advokatfirmaet Schjødt AS

  Postboks 2444 Solli
  0201 OSLO

  Telefon: 22 01 88 00

 • Hege Moljord

  Sekretær

  Den Norske Advokatforening

  Kristian Augusts gate 9
  0164 OSLO

  Telefon: 22 03 50 50