Generalsekretær og sekretariat

Generalsekretæren er ansatt av hovedstyret.

Generalsekretæren representerer Advokatforeningen i den daglige driften.

Generalsekretæren forbereder saker som skal behandles i arbeidsutvalg, hovedstyret eller representantskap, og har forslags- og talerett i disse organene – men ikke stemmerett. Saker som er av uvanlig art eller er av stor betydning, skal forelegges hovedstyret eller arbeidsutvalget.

Generalsekretæren skal sørge for at foreningen har et sekretariat, og sammen med dette forestå den daglige utøvelsen av foreningens samlete virksomhet.