Behandlingen av klientmidler

Advokaters behandling og regnskapsføring av klientmidler/betrodde midler er regulert i advokatforskriften kap. 3 og 3 a.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Her er syv sentrale bestemmelser og forhold du bør være spesielt oppmerksom på dersom du har klientmidler: Klientbankkonti: klientmidler Dine/advokatvirksomhetens midler skal ikke sammenblandes med klientmidler, jf. advokatforskriften § 3-1. Et eksempel er renter på klientbankkontoen som skal tilfal