Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en sosial støtteordning med formål å sikre nødvendig juridisk bistand. Praktiserende advokater har plikt til å orientere klientene om mulighetene for å søke fri rettshjelp i de tilfeller hvor klienten kan ha rett til slik bistand, jf. rettshjelploven § 2 andre ledd og regler for god advokatskikk pkt. 3.4.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Advokaten må selv undersøke om klienten har krav på fri rettshjelp og kan ikke overlate dette til klienten. Advokaten har videre plikt til å opplyse om klienters adgang til søke om etterbevilgning, jf. rettshjelpsloven § 6, offentlig adgang til refusjon av utgiftene og til å trekke bevilgning tilbak